About us

We are anthropologists and possess the expertise in qualitative research that includes recognition, collecting, developing, analysing and application of qualitative data. We appreciate “big data”, and quantitative research; however, our specialisation is the “small data” that is about people. Our slogan is “By exploring ‘small data’ to resolve significant problems.”

Мы обладаем экспертным антропологическим знанием, который позволяет определять, собирать, обрабатывать, анализировать и использовать на практике качественные данные. Мы уважаем «большие» количественные данные, но специализируемся на «малых». Наш девиз: «Применяя малые данные, решаем большие проблемы».

Meillä on laadulliseen tutkimukseen liittyvää antropologian asiantuntemusta, johon kuuluu laadullisten tietojen tunnustaminen, kerääminen, kehittäminen, analysointi ja soveltaminen. Arvostamme “Big Data” ja muita kvantitatiivista tutkimuksia, mutta erikoistumisemme kuitenkin “pieniin tietoihin”, jotka koskevat ihmisiä. Uskomme, että “käsittelemällä ‘pieniä tietoja’ ratkaistaan suuret ongelmat”.

CONTACT US: antropo.logica.com@gmail.com